giỏ quà tết, lạp xưởng, lạp xưởng kam yen jan, lap xuong thuong hang

GIỎ QUÀ KAM YEN JAN THƯỢNG HẠNG 01

Liên hệ
Mô tả ngắn :

Giỏ Quà Tết Đặc Biệt Kam Yen Jan 6 Vị Thượng Hạng

Giỏ Quà Tết Đặc Biệt Kam Yen Jan 
6 Vị Thượng Hạng

12424 - Lạp xưởng thượng hạng Mai Quế Lộ
10035 - Lạp xưởng thượng hạng Gà và heo vị ngọt nhẹ
10033 - Lạp xưởng thượng hạng Gà và heo cay
30020 - Lạp xưởng thượng hạng Gà và heo 
10001 - Lạp xưởng thượng hạng heo ít muối
10000 - Lạp xưởng thượng hạng heo